№ 1 – 2009

В.Ф.Москаленко, В.Г.Черкасов КОРИФЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ АНАТОМІЇ

ПРОФЕСОР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ БЕЦ (до 175-річчя від дня народження)

Гавриш Т.М., Яременко Л.М., Грабовий О.М., Бордонос В.Г. ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ФАГОЦИТУЮЧИХ КЛІТИН КРОВІ ТА СЕЛЕЗІНКИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПОРУШЕНЬ КРОВООБІГУ У ЛІВІЙ ПІВКУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ
Керечанин І.В. УЛЬТРАСТРУКТУРА ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ СУДИН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ТИМУСА ЩУРІВ ПІД ДІЄЮ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРА
Rybachuk A.V., Chekman I.S., Nebesna T.Yu. NANOTECHNOLOGY AND NANOPARTICLES IN DENTISTRY
Цимбаліста Ю.А. ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕНТГЕНО – ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН В КОРІННІ СОНЯШНИКА ОДНОРІЧНОГО (HELIANTHUS ANNUUM), В БУЛЬБАХ СОНЯШНИКУ БУЛЬБИСТОГО  (HELIANTHUS TUBEROSUS)
Вінницька О.В. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ГЕПАТИТОМ В, ЩО ПЕРЕБІГАЄ НА ТЛІ СУПУТНЬОЇ ІНВАЗІЇ КИШКОВИМИ НЕМАТОДАМИ
Гирін В.В. УЧАСТЬ ЦИТОКІНОВОГО МЕХНІЗМУ У ФОРМУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ
Карнаух Ю.Д. КЛІНІКО-ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
Каттаходжаева М.Х., Назирова М.У., Сулайманова Н.Ж., Эшкабилова М.А. ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  БЕРЕМЕННОСТИ  НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ФЕРТИЛЬНОСТИ
Парпиева Н.Н., Каттаходжаева М.Х., Юлдашев М.А. ХАРАКТЕРНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН
Свінціцький І.А., Лаврик О.А. ГОМОЦИСТЕЇН ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Тишко Д.Ф. ЕТІО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ У ВИНИКНЕННІ ПАРАФУНКЦІЙ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ТА РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
Благая А.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНТРАЦИТОВОГО ФІЛЬТРАНТУ В ІСНУЮЧИХ СХЕМАХ ОЧИСТКИ ВОДИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Шморгун О.А. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК, НЕЗАДОВОЛЕНИХ НОВИМ  Я-ОБРАЗОМ

ВІТАННЯ

Коляденко В.Г., Цехмістер Я.В., Короленко В.В. МОЛОДІЖНА НАУКА В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ В 2008 РОЦІ
Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ