№ 2 – 2009

В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, В.Г.Коляденко, Я.В. Цехмістер, В.З.Нетяженко, В.В. Короленко ФЕНОМЕН АКАДЕМІКА Є.І.ЧАЗОВА (до 80-річчя від дня народження)
О.П.Гульчій НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ: УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ УКРАЇНИ У ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В.В.Короленко ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ «ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»
А.О.Волосовець, В.В.Короленко НА ПЕРЕДОВОМУ КРАЇ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ. Перший в Україні Трикутний стіл «Молодіжна наука на службі суспільства», присвячений Дню науки (Київ, 15 травня 2009 р.)
І.В.Керечанин ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СУДИН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ТИМУСА ЩУРІВ ПІД ДІЄЮ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРА
А.І.Гребельник СУЧАСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
М.І.Загородний ЗМІНИ ПРОНИКЛИВОСТІ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ТА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ЩУРІВ ЗІ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІД ВПЛИВОМ КОРВАЗАНУ
А.С.Падченко, І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, А.С.Ягупова, Ю.П.Шамрай БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ КОФЕЇНУ
А.В.Рибачук, І.С.Чекман ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСРІБЛА
О.О. Артемчук, В.Г. Лизогуб, С.M. Рамбурн, Т.С. Брюзгіна СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТРИГЛІЦЕРИДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ПРОГРЕСУЮЧУ СТЕНОКАРДІЮ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ
Ю.А. Варченко ПРОДУКЦІЯ  ІЛ-2, α-ФНП, γ-ІФН ТА РІВЕНЬ IgE В ПРОЕКЦІЇ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ У ДОРОСЛИХ, ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
О.В.Вінницька, Н.Г.Бичкова ДИНАМІКА РІВНЯ Γ-ІНТЕРФЕРОНУ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-4 У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ГЕПАТИТОМ В У ПОЄДНАННІ З КИШКОВИМИ НЕМАТОДОЗАМИ
А.П.Голуб ЗМІНИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ДОРОСЛИХ, ХВОРИХ НА КІР
О.В. Корпачева-Зінич, Л.М. Калинська АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКОВОГО АПФ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2  В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НАДНИРНИКОВИХ ЗАЛОЗ
О.А.Лаврик ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ МОРБІДНОГО ОЖИРІННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
А.В.Панін АРТЕРІАЛЬНИЙ КОМПЛАЄНС У РАМКАХ СИНДРОМУ КАПІЛЯРОТРОФІЧНОЇ    НЕДОСТАТНОСТІ ТА ТКАНИННО-ЦИРКУЛЯТОРНОГО ДИСБАЛАНСУ У ХВОРИХ НА  АНКІЛОЗУЮЧИЙ СПОНДІЛОАРТРИТ
В.С.Пасько ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ПОХИЛОГО ВІКУ
К.С.Пучков ВИЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ 13С ЛАКТОЗНОГО ДИХАЛЬНОГО ТЕСТУ У ВИЗНАЧЕННІ ДЕФІЦИТУ ЛАКТАЗИ
С.M.Рамбурн, В.Г.Лизогуб, О.О.Артемчук, Т.С.Брюзгіна, О.М.Бондарчук ПОРУШЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕКТРУ ЛІПІДІВ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ КРОВІ ТА ЙОГО МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
Л.О.Федоренко СОМАТИЧНА  ПАТОЛОГІЯ  ЯК  МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
І.А.Свінціцький МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
 
 
Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ