№ 4 – 2009

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ / ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ / HIGH TECH

Я.В.Цехмістер, В.В.Короленко ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ БЕЗСМЕРТЯ
І.А. Свінціцький НАНОТЕХНОЛОГІЇ І НАНОМЕДИЦИНА: ЕТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА / СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА / SOCIAL MEDICINE

О.В.Грузєва ПОШИРЕНІСТЬ КУРІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ І СВІТУ

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА / ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА / THEORETICALMEDICINE

О.А. Лаврик МІСЦЕ ІНКРЕТИНОВОГО ЕФЕКТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГОМЕОСТАЗУ ОБМІНУ ГЛЮКОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ / ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ /PHARMACOLOGY AND PHARMACY

З.Х. Абудеийх СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ЦВЕТОВ И ЛИСТЬЕВ ИВАН-ЧАЯ (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM)
М.І.Загородний, В.А. Стежка ВПЛИВ КОРВАЗАНУ НА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ у ЩУРІВ ЗІ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА / КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА /CLINICAL MEDICINE

А.М. Біловол СТАН МОНОАМІНЕРГІЧНИХ НЕЙРОМЕДІТОРНИХ СИСТЕМ У ХВОРИХ НА ІЗОЛЬОВАНУ ТА ПОЄДНАНУ З ГІПЕРТОНІЄЮ ПСОРІАТИЧНУ ХВОРОБУ
В.С. Волянська, О.А. Гоженко ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ГЛЮКОЗИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ З ДІАБЕТИЧНИМИ АНГІОНЕЙРОПАТІЯМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ
К.А. Джума СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВРОДЖЕНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
А.І Коньшина, Г.Д.Жабоєдов, Р.Л.Скрипник, І.Д.Скрипниченко, Н.К.ГребеньЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОГРАМОВАНОЇ ПНЕВМОВАКУУМКОМПРЕСІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ  ХВОРИХ НА ВТОРИННУ МАКУЛОДИСТРОФІЮ, ЯКА Є НАСЛІДКОМ РЕТИНАЛЬНОГО ОПІКУ
В.Є. Симоненко ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФІЛІС (СТАН ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ)
Л.А. Сторожук, С.Г. Свирид, В.В. Вайс ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАЛЬНОЇ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ У ХВОРИХ НА МІКОЗИ СТУПНІВ

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА / ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА /PROPHYLACTIC MEDICINE

С.С. Гаркавий ПОВЕДІНКА СУЧАСНИХ ОКСИГЕНАТОРІВ БЕНЗИНУ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА

ПСИХОЛОГІЯ / ПСИХОЛОГИЯ / PSYCHOLOGY

Б.С.Божук ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ
О.А.Божук ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЛ-ІНФІКОВАНИМ ВАГІТНИМ

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ / ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ /INFORMATION

І.А. Свінціцький МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ОРГАНІЗАТОРІВ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ / ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ / HISTORY OF MEDICINE

К.В. Коляденко ВІДОМІ ДЕРМАТОЛОГИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. ТЕРЕБІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІППОЛІТОВИЧ (1878-1950)
Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ