№ 1 – 2010

ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ / ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ / HIGH TECH
Короленко В.В., Рибачук А.В. ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ: ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВА
Савченко Д.С., Чекман І.С. ПОРІВНЯЛЬНІ АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ
Чекман І.С., Ламазян Г.Р. НАНОЦИНК: ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА / СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА / SOCIAL MEDICINE
Горбовська А.В. СКІЛЬКИ КОШТУЄ МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ З БЕЗОПЛАТНОЮ МЕДИЦИНОЮ?
Грузєва О.В. CУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ КУРІННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ / ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ / PHARMACOLOGYAND PHARMACY
Семенова Н.В. ФІТОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЛИСТЯ, КВІТОК, БУТОНІВ РОБІНІЇ ПСЕВДОАКАЦІІ  ROBINIA PSEUDOACACIA L.
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА / КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА /CLINICAL MEDICINE
Беловол А.Н. СОСТОЯНИЕ ИОННОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ И ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Горда І.І. ПРОЛАПС МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Іваненко С.В., Терещенко М.К., Іваненко М.C. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИБІР ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ЖІНОК
Живаго Х.С., Коляденко Н.В., Казмірчук В.Є, Мальцев Д.В. ШИЗОФРЕНІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ
Чешук В.Є., Зотов О.С., Енгел О.Т., Зайчук В.В., Штефура В.В., Щепотін І.Б.

ОСОБЛИВОСТІ МАМОГРАФІЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ СИНХРОННОГО БІЛАТЕРАЛЬНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ / ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / INFORMATION
Рибачук А.В., Короленко В.В. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ, КРАНІОФАЦІАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОРГАНУ ЗОРУ” ( 11-12 березня 2010 р., Київ)
Свінціцький І.А. НОВА ЕРА У РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ (за матеріаламиІІ Всеукраїнського з’їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів)
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ / ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ / HISTORY OF MEDICINE
Коляденко Е.В. КИЕВСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД. В.И.ТЕРЕБИНСКИЙ
 
Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ