№ 2 – 2010

Високі технології

Чекман І. С., Небесна Т. Ю., Крупеня А. П. Алюміній, наноалюміній: властивості, застосування у медичній практиці.

Теоретична медицина

Джума К. А. Морфологія тимусу при синдромі набутого імунодефіциту людини.

Транук М. Є. Фізіологія болю (огляд).

Фармакологія та фармація

Гударенко О. С., Горчакова Н. О., Чекман І. С. Фармакотерапія захворювань органів кровообігу у хворих похилого і старечого віку при стаціонарній і стаціонарзамінюючих формах медичної допомоги.

Клінічна медицина

Іовіца А. В., Безродний Б. Г., Мартинович Л. Д., Мойсеєнко А. І., Бондарчук О. Л.Вибір раціональної антибактеріальної терапії при хірургічному лікуванні хворих на деструктивні форми гострого апендициту.

Козлов В. О, Сизенко Г. К. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з непереносимістю фруктози.

Салата П. М. Особливості HLA-DR асоціацій з первинною відкритокутовою глаукомою.

Сейдалиева С. М. Инфицированность новорожденных, рожденных от матерей с HBV- и HCV-инфекцией (обзор литературы).

Сизон О. О. Особливості перебігу та діагностики суглобового синдрому псоріатичної хвороби.

Степаненко Р. Л. Раціональні підходи до діагностики та лікування папіломавірусної генітальної інфекції.

Третяк Г. С. Формування імунітету при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях.

Чжу Вей Вей Динаміка зміни функціональних оклюзивних взаємовідносин в процесі ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією II класу 1-й и 2-й підклас по Енглю.

Юрковская Е. Г., Сергеева И. Е., Брюзгина Т. С. Диагностическое значение определения жирнокислотного спектра липидов в пародонтальных карманах у больных генерализованным пародонтитом.

Психологія та психіатрія

Божук О. А. Порушення пристосувальних реакцій у жінок в першому триместрі вагітності.

Божук Е. А., Худик В. А.Психологический аспект генезиса школьной дезадаптации.

Касьянова А. Ю. Функціональні захворювання кишечника у дітей: психосоматичний підхід діагностики та лікування.

Олійник О. П., Шум С. С. Фактори, що сприяють вчиненню суспільно небезпечних дій психічно хворими із затяжними алкогольними психозами.

Історія медицини

Коляденко Е. В. Доктор-писатель. Михаил Афанасьевич Булгаков.

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ