№ 3-4 – 2010

Високі технології

Радзієвська С. О., Чекман І. С. Науково-педагогічні основи підготовки глосарія з нанонауки.

Сімонов П. В., Солом’яний О. Ю. Наномідь: синтез, клініко-фармакологічні та токсикологічні властивості.

Соціальна медицина

Асадов Д. А., Муротова Н. Х., Касымова Н. А. Современные социально-экономические и медицинские особенности формирования репродуктивного здоровья и семейно-брачных отношений.

Жалилова С. А. Повышение роли среднего медицинских сестер в профилактике заболеваний шейки матки.

Крекотень О. М. Інтегрована профілактика на всіх рівнях – основна мета попередження інвалідності працівників.

Орос М. М., Мулеса П. П. Збір експертної інформації для системи діагностування фармакорезистентної епілепсії.

Фармакологія та фармація

Абудеийх З. Х., Максютина Н. П., Середа П. И., Струменская Е. Η., Брюзгина Т. С.Сравнительное исследование аминокислотного и жирнокислотного состава листьев, бутонов и цветков Chamaenerton angustifolium (L.).

Загородний М. І. Вплив карведилолу та тіотріазоліну на показники системної кардіогемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією.

Максимчук О. О., Чекман І. С., Горчакова Н. О., Беленічев І. Ф., Павлов С. В.Вплив яктону на показники метаболізму NO в міокарді щурів при доксорубіциновій і фторидній кардіоміопатії.

Сова Д. Є., Шолойко Н. В., Волох Д. С., Чекман І. С. Фармакоекономічні аспекти застосування лізиноприлу у хворих на артеріальну гіпертензію.

Клінічна медицина

Гасанов С. Ш., Аллахвердиева М. Г., Ханларова Н. А., Гаджиева А. С. Содержание нейроспецифических белков как критерий повреждения головного мозга при перинатальной гипоксии и гипербилирубинемии у новорожденный.

Ішутко І. Ф. Застосування комплексу антибіотиків при ендодонтичному лікуванні. –

Козлов В. О., Сизенко Г. К. Методологічні аспекти водневих дихальних тестів: апарати, забір та зберігання проб повітря.

Литвиненко К. О. Вплив ожиріння на репродуктивну функцію жінок (огляд літератури).

Любота И. И., Любота Р. В., Чешук В. Е., Олийниченко Г. П., Щепотин И. Б. Роль хирургического лечения при первично-распространенном раке молочной железы.

Мєдвєдєва М. Б., Федянович І. М. Ендогенна корекція мінерального складу ротової рідині в осіб з гострим початковим карієсом.

Нахаба О. О., Цимбалюк В. І., Гридіна Н. Я. Пристрій для специфічного багатоканального електричного підключення до аксональних груп трактів спинного мозку.

Симоненко В. Є., Літус О. І., Свирид С. Г. Патогенетична терапія хворих на ранні форми сифілісу з урахуванням стану клітин периферичної крові.

Медична термінологія

Карпенко О. О, Лазарєва К. П. З історії розвитку медичної термінології: інфаркт міокарда.

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ