№1 – 2011

І.А. Свінціцький

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ О.А.КИСЕЛЯ: СЛАВЕТНІ СТОРІНКИ МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ

Лисенко О.Ю.

ВИЩА ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Благая А.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПУСТИМОЇ ДОБОВОЇ ДОЗИ ПІНОКСАДЕНУ, ПІКОКСІСТРОБІНУ ТА ТРІНЕКСАПАК-ЕТИЛУ ДЛЯ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ ТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Отинова Е.В., Петриченко В.М., Сыропятов Б.Я., Скрябина Е.Н.

ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ И СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МАРЬЯНИКА НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ

Динник Н.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С

Евдокимова В.В.

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ТРИФАМОКСОМ ІБЛ У ПАЦІЄНТОКЗ ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ

Ліходей К.О.

ЗНАЧЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ ЛІМФАДЕНЕКТОМІЇ В ЛІКУВАННІ РАКУНИЖНЬОАМПУЛЯРНОГО ВІДДІЛУ ПРЯМОЇ КИШКИ

Новак Н.В., Рыков С.А.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ КАТАРАКТОЙ В СВЕТЕМЕЖДУНАРОДНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Салата П.М.

ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАЦІЙ МІЖ СИСТЕМОЮ ГЕНІВ HLA DQB1 І ПЕРВИННОЮВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ

Сікорська Т.А.

ВПЛИВ МЕТАБОЛІТНОЇ ТЕРАПІЇ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬТА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ В ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮГІПЕРТЕНЗІЄЮ, ПОЄДНАНОЮ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ

 
Божук Б.С.

ВПЛИВ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ОСНОВНІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПАЦІЄНТІВЗАГАЛЬНОСОМАТИЧНОГО СТАЦІОНАРУ

Костирко О.О., Кісельова О.Г., Калібабчук В.О., Каврайський Д.П.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Джума К.А., Шульжик І.І.

ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА В МЕДИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ АСПЕКТАХ

Костирко О.О., Кісельова О.Г., Калібабчук В.О., Каврайський Д.П.

ЗВ’ЯЗОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК З ЛАТИНСЬКОЮ МОВОЮ

 
Коляденко Е.В.

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ” КИЕВА КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Лаврик О.А.

ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ І ШЛЯХ У МЕДИЦИНІ ПРОФЕСОРА В.О. КАРАВАЄВА

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ