№1 (67) – 2012

 СВІНЦІЦЬКИЙ І. А.  ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ КИСІЛЬ – ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ.
 
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ
ПУЗИРЕНКО А. М., ЗАГОРОДНИЙ M. І., ГОРЧАКОВА Н. О.
 Β-АДЕНОБЛОКАТОРИ: СУЧАСНІ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
 
ЗАГОРОДНИЙ М. І. 
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІД ДІЄЮ ЛІЗИНОПРИЛУ, А ТАКОЖ ЛІЗИНОПРИЛУ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ.
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
 
АЛИЕВА Э. Ш., ШИРЯЕВА А. А, КОПАЕНКО А. И. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕОВИРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕДНИХ ЭНДОГЕННЫХ УВЕИТОВ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ.
 
АЛЬ КАЙЯЛИ Ф. З., САКОВИЧ В. Н.  ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА СУБАЛИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРОКСИДАЦИИ ЛИПИДОВ И ФЕРМЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕДНИМИ ЭНДОГЕННЫМИ УВЕИТАМИ.
 
АНТОНЕНКО О. В., ЖАБОЕДОВ Г. Д. 
ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ СИНДРОМА “СУХОГО ОКА” У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ КОН’ЮНКТИВІТАМИ НА ФОНІ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ХЛАМІДІОЗУ
 
БАСЕНКО І. О., МЕЛЛІНА Т. В., БАРЗИЛОВИЧ В. Д.  ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ ФОРМ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ.
 
ВОЗНЮК В. Ю., ЛИСЕНКО О. Ю., ДІХТЯРУК О. В. СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА У ТЮТЮНОЗАЛЕЖНИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
.
ВОЗНЯК І. Я., БІЛИНСЬКА О. А. 
ПОРУШЕННЯ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ І СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДЕРМАТОЗИ
.
ГАНОЛЬ І. В., КОЛОСОВИЧ І. В., КОЛОСОВИЧ А. І. 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ТРАВМИ ОРГАНУ.
 
ГИЕСМИ Ш., САКОВИЧ В. Н.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПИОБАКТЕРИОФАГА И СЕНСИВИТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЕРАТИТОВ.
 
ГОНЧАРЕНКО Г. Б., ДУДЄРІНА Ю. В., СИНИЦЯ Ю. П., ГАЛАГАН В. О., КУЛЬБАЛАЄВА Ш. А.  СИНДРОМ ДАУНА: ЧАСТОТА, ДІАГНОСТИКА, МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ.
 
ДАРЕНСКАЯ М. А., ГНУСИНА С. В.  СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА.
 
ДЖУМА К. А., ПРИТУЛА В. П., ГОДІК О. С., ІЩЕНКО М. І.  ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕЗІЇ.
 
ДЗЮБАК А. Ф.  НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ КОМПЕНСАЦІЇ ПРИ МІОПІЇ.
 
КЛИМЧУК В. В.  ВАСИЛЬ ЄГОРОВИЧ ЧЕРНОВ – ПЕРШИЙ ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА.
КОНОПЛЯНИК Е. В.  АНАЛИЗ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН СЕТЧАТКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ НА ФОНЕ МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С МИОПИЕЙ ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОЙ ПОЛЯРИМЕТРИИ.
 
КУЛИК М. С., БАРЗИЛОВИЧ В. Д., МИНЧЕНКО А. П. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ. ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА.
 
ЛАВРИК О. А., ЛАВРИК Н. С. СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ CU И ZN У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВЕНАХ СЕТЧАТКИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
.
ЛИТВИНЧУК Л. М., СЕРГІЄНКО А. М., ЛАВРЕНЧУК Г. Й.ДОСЛІДЖЕННЯ IN VITRO КЛІТИННИХ ЕФЕКТІВ ЕМУЛЬГОВАНОЇ СИЛІКОНОВОЇ ОЛІЇ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВОДУ ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ У ПАЦІЄНТІВ З МІОПІЄЮ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ
.
МАЛАХОВСКАЯ А. А., ШУВАЛОВ С. М. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АНГИОЛИМФОИДНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ (АНГИОЛИМФОИДНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ, БОЛЕЗНЬ КИМУРА) В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.
 
МАТВЄЙШИНА Т. М. ГІСТОМОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТІНКИ НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ ЩУРІВ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ДІЇ АНТИГЕНА.
 
          МІСЮРА О. М., ХАЙТОВИЧ М. В. ПОШИРЕНІСТЬ ТА ПРОЯВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ / ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНОСТІ У                  ПІДЛІТКІВ.
НИКИТЧИНА Т. С., САКОВИЧ В. Н. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТИТОВ.
ПАЛЬОХА О. М., МАКАРЕНКО І. А., ЛАВРИК Н. С. ЦЕНТРАЛЬНА ПАХИМЕТРІЯ РОГІВКИ У ВИЗНАЧЕННІ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВОТ ПРИ ЛІКУВАННІ ПЕРВИННОЇ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ.
 
ПАРХОМЕНКО О. Г., РЫКОВ С. А., ПАРХОМЕНКО Е. Г. ДИАГНОСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЁКА ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА.
 
ПОБЕРЕЙ Д. Н., МЕЛЛИНА Т. В. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА.
 
ПОЛТОРАК І. Ю., КОРЧАК А. І., КОЛОСОВИЧ А. І., ОМЕЛЬНЕНКО А. В., КОСТЕЦЬКА О. В.СТАН ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНОЮ СХИЛЬНІСТЮ.
 
САЛАТА П. М., ПАНЧУК В. В. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНОСТЕЙ ГЕНІВ DRB1 СИСТЕМИ HLA У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПЕРВИННОЮ ВІДКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ
.
СЕНЬКІВ Н. Р., МОЙСЕЄНКО Н. М. ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРАВМАТИЧНОЇ ОПТИЧНОЇ НЕЙРОПАТІЇ.
 
ТЕРЕНТЬЕВА К. Я., ДІДКОВСЬКИЙ В. Л. РОЗРОБКА ТЕХНІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМИ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
.
ТОКАРЕНКО В. В., ФИЛИПЧУК Н. А., ЛАВРИК Н. С. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГЛАЗАХ С БЕЛЬМАМИ РОГОВИЦЫ
.

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ