№3 (69) – 2012

АНТОНЕНКО О. В., АНТОНЮК О. Я., ДИННИК Η. В., ІШУТКО І. Φ., НАУМОВА Л. О., ПРИСТУПЮК Л. О., РИБАЧУК А. В.

АБІТУРІЄНТ НМУ – 2012: СТАТИСТИКА СЬОГОДЕННЯ

КОВАЛЬНУК О. І.

ПОКАЗНИКИ ЛЕТАЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ АДЕНОГІПОФІЗА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ІНФУЗІЇ ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНИХ РОЗЧИНІ

МАЛЯРЧУК Е. А, КАРВАЦКИЙ И. Н.

КЛЕТОЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА КАК СПОСОБ ОБЪЯСНИТЬ МЕХАНИЗМ КАНЦЕРОГЕНЕЗА

РЕВА Т. Д.

СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

SLAVEYKOV К, TRIFONOVA К., TRIFONOV ZL.

E-HEALTH IMPLEMENTATION – READINESS OF BULGARIAN OPHTHALMOLOGISTS

TRIFONOVA К., SLAVEYKOV К, TRIFONOV ZL

THE ROLE OF GENERAL PRACTITIONERS IN TAKING CARE OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA PATIENTS

КОРОЛЕНКО В. В., БОЖУК Е. С., МОРОЗ В. В., БОЖУК О. А.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА, ТЕЛЕПСИХОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

ПУЗИРЕНКО А. М., ГОРЧАКОВА Н. О., ЧЕКМАН І.С., ДОВГАНЬ Р. С.

СУЧАСНІ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

FEDKOV D., IAREMENKO O., IAREMENKO К.

INFLUENCE OF LEFLUNOMIDE ON THE CLINICAL ACTIVITY, LEVEL OF INFLAMMATION AND BONE DESTRUCTION MARKERS IN PSORIATIC ARTHRITIS

БІЛОВОЛ А. М., КОЛГАНОВА Н. П, БЕРЕГОВА А. А.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ

ГУРОВА Ж. В.

СУЧАСНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ACNE VULGARIS (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

ДЖУМА К. А., ДУБРОВІН О. Г., ПРИТУЛА В. П., ГОДІК О. С., ІЩЕНКО М. І.

СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТУВАННЯ

ДОЛГАЯ Н. Є., СВІНЦІЦЬКИЙ А. С., СОЛОВЙОВА Г. А.

ЕНДОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ЕРОЗИВНИХ ЗМІНАХ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ ТА ПЕЧІНКИ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН

ЗАЙЧЕНКО Л. А.

ВИКОРИСТАННЯ ВАЛАЦИКЛОВІРУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

КАЛЬЧУК Р. О., ПЛИТЕНЬ О. Н.

СТРУКТУРНАЯ РЕАКЦИЯ ВОСПАЛЕННОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

КЕРНИЦЬКА А. Я., ГОРОБЕЙ М. П, ШЕРЕМЕТ С. В., СКОВПЕНЬ Т. В.

АНАЛІЗ ТОВЩИНИ ШАРУ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН СІТКІВКИ І ГАНГЛІОЗНИХ КЛІТИН ХВОРИХ НА ГЛАУКОМУ

КИРИЦЯ Н. С.

АСТЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ-РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

КОНОВАЛОВ С. Е.

СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРОДУКТІВ СПОТВОРЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

КОРЕНДОВИЧ І. В., СВІНЦІЦЬКИЙ А. С., СОЛОВЙОВА Г. А.

ДИСПЕПСИЧНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ З ЕРОЗІЯМИ ШЛУНКА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

КУРТАШ О. О., ПРИТУЛА В. П., СІЛЬЧЕНКО М. І., МАТІЯШ О. Я., ДЖУМА К. А.

ДООПЕРАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА АНОРЕКТАЛЬНИХ ВАД РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

РЕВА Т. Д.

СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ КАДМІЮ З СЕЧІ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХІМІЧНО-МОДИФІКОВАНОГО КРЕМНЕЗЕМУ, НА ПОВЕРХНІ ЯКОГО КОВАЛЕНТНО ЗАКРІПЛЕНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ НАТРІЄВОЇ СОЛІ 6-П РОПІЛАМІДО-2-ПІРИДИНДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ (PYCOONA–CX)

СКУМС А. А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИСТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗИ

ТІМОХІНА Т. О., БОРИСЕНКО А. В., БИЧКОВА Н. Г.

СТАН СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У НЕВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ТА СУПУТНІМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ

ХАРКЕВИЧ Т. Ю., МАТІЯЩУК І. Г., ЯРЕМЕНКО О. Б., ФЕДЬКОВ Д. П, ПЕТЕЛИЦЬКА Л. Б.

ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНА І ЕНДОТЕЛІЙНЕЗАЛЕЖНА ВАЗОРЕГУЛЯЦІЯ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК З КЛАСИЧНИМИ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

ШЕРСТЮК А. И., САКОВИЧ В. Н.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ S-IGA В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОВИРУСНЫХ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТОВ

БОЖУК О. А.

ГЕСТАЦІЙНА ДОМІНАНТА ЯК МАРКЕР У ВИЗНАЧЕННІ СТАНОВЛЕННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ СФЕРИ

СЕМЕНЕНКО В. М., КОРШУН М. М.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ НОВОГО ІНСЕКТО-АКАРИЦИДУ ТЕБУФЕНПІРАДУ В ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СУРМАШЕВА К. М., КАЧКО Г. О., ЛИНЧАК О. В.

ПАЛІННЯ ТА ОСВІТА ЖІНОК В СУЧАСНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ УМОВАХ

КРАВЕЦЬ Г. Г.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

CHANCELLOR F. NZENWA, KARPENKO K. I.

BIOETHICS AND THE FUTURE OF HUMAN DESTINY

ШЕВЧУК І. К.

ЛІКАР ЗА ПОКЛИКАННЯМ: СТАВЛЕННЯ ДО ПАЦІЄНТА

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ