№4 (70) – 2012

ГОЛІНКО В. М., ЧЕКМАН І. Е., ПУЗИРЕНКО А. М., ГОРЧАКОВА Н. О.

РОЛЬ КАПІЛЯРІВ У ПРОТІКАННІ ПРИРОДНИХ НАНОПРОЦЕСІВ

 

ГУНАС І. В., ЧЕРКАСОВ Е. В., ДЗЕВУЛЬСЬКА І. В., КОВАЛЬЧУК О. І.

ДИНАМІКА РІЗНИХ ТИПІВ КЛІТИННОЇ СМЕРТІ В ТИМУСІ, НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ, АДЕНОГІПОФІЗІ ТА ЗМІНИ РІВНЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ ЗА УМОВ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ

 

БОНДАР И. В., СИДОРОВА И. В., ТАВРОГ М. Л.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОЦИРКУЛЯЦИИ ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ

 

БОНДАРЕВ Р. В., ОРЕХОВ О. А., ЧІБІСОВ О. Л., КРАМАРЕНКО Е. Я.

СИНДРОМ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ЗЛУКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ КИШКІВНИКА

 

ДУДАР П. В., ГОНЧАРЕНКО Л. І., ОВДІЙ М. О., БРУХАНСЬКА В. С.

ВПЛИВ НАДМІРНОЇ ВАГИ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

 

ЗАЙЧЕНКО Л. А.

ІННОВАЦІЇ В ЛІКУВАННІ ПСОРІАЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

 

ЗОЗУЛЯК Н. В.

ПРОЛОНГУВАННЯ АНТИАНГІНАЛЬНОГО ЕФЕКТУ НІТРОПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ІІІ ФК ІЗ СУПУТНЬОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АНТИОКСИДАНТА МЕКСИКОРУ

 

КОЗАЧУК Є. С., ДОБУШ Р. Д., БАКУНЕЦЬ Ю. П., БАКУНЕЦЬ П. П, ЛЮБЕНКО Д. Л., ЗАДОРОЖНА К. О.

КРІОХІРУРГІЧНА АБЛЯЦІЯ ВОГНИЩЕВОЇ ПАТОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ ЗЛОЯКІСНОГО ГЕНЕЗУ

 

КОЗЛОВ В. А., ПУЧКОВ К. С.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИБАКТЕРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СИМБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

 

КУЗНЄЦОВА-АРАБУЛІ Ю. В.

СТАН ЖИРНОКИСЛОТНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

 

КУРТАШ О. О., ПРИТУЛА В. П., СІЛЬЧЕНКО М. І., ХУССЕЙНІ С. Ф.,МАТІЯШ О. Я., ДЖУМА К. А., СИДОРОВ В. О.

КОЛОСТОМІЯ НА ЕТАПАХ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ АНОРЕКТАЛЬНИХ ВАД РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ


ЛИСЕНКО С. А, МЕЛЬНИК А. В., ЦЕРКОВНЮК Р. Г.

АКТИВНІСТЬ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ЯК МАРКЕР ПАРАНЕОПЛАСТИЧНОГО РЕВМАТОЛОГІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНІ

 

ЛІЩУК-ЯКИМОВИЧ Х. О., ПУКАЛЯК Р. М.

АНАМНЕСТИЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕОЗИНОФІЛЬНОГО СИНДРОМУ В ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ І СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ

 

ЛОГАНІХІНА К. Ю., КОЗАРЕНКО Т. М.

МУЛЬТИДЕТЕКТОРНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ: ПЕРФУЗІОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ НЕЗМІНЕНОЇ ГОРТАНІ У ОСІБ ЗРІЛОГО І ПОХИЛОГО ВІКУ

 

ОМЕЛЬЧЕНКО В. Ф., СИМОНЕЦ Е. Н., ИВАНОВА Ю. В.

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНИ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

 

СЕПЕХРИ НУР СЕПИДЕ

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННОГО СИНДРОМА

 

ХИЖНЯК Ю. В., МЯЛОВИЦЬКА О. А.

УЗАГАЛЬНЕНА ОЦІНКА НЕМОТОРНИХ ПРОЯВІВ ТА РІВНЯ ПОВСЯКДЕННОЇ АКТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ПАРКІНСОНА

 

ЖИВАГО Х. С, НАПРЄЄНКО О. К.

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ДЕПРЕСИВНОГО СИНДРОМУ В ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ФОРМУ ШИЗОФРЕНІЇ

 

БАНКОВСКАЯ Н. В, СЛАСТИН В. В, САМУСЕВА Е. С., ШВЕЦ О. В.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ: ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОРГАНА ПО ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (EFSA)

 

ТАРАСЮК Т. В., ІОФФЕ О. Ю., КУЛЬБАКА В. С., КОВАЛЕНКО О. М., МЕЛЛІН В. М., СУПРУН Ю. О., СТЕЦЕНКО О. П., ЦЮРА Ю. П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 

МЕЛЬНИК В. С.

КОРА ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ. ВИЩІ МОЗКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ