№ 2 (73) – 2013

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА
БІБІКОВА B. M.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КОРИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ.

Резюме. Дистанційні нейродегенеративні зміни мозку після інсульту підвищений іонів кальцію в нейрони, що протікають. Застосування антагоністів кальцієвих каналів може підвищити захисні процеси в нейронах і функціонального відновлення. Експериментальні дослідження віддалених змін в корі головного мозку після 6 місяців першого і повторного інсульту геморагічного було зроблено. Ми виявили, що розвиток ішемії та набряку мозкової тканини в результаті чого смерть 25-30% нейронів в корі головного мозку. Верапаміл збільшує виживаність 5% нейронів.

 
КОВАЛЬЧУК O. I.

ДИНАМІКА УЛЬТРАСТРУКТУРНИХ ЗМІН КАПІЛЯРНОГО РУСЛА АДЕНОГІПОФІЗА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ.

Резюме: У статті описані ультраструктурні зміни аденогіпофіза мікросудин в експериментальній опікової хвороби. Динаміка змін мікроциркуляції і наслідки його порушення також виявили. Між 1-3 днів після опіку ми спостерігали за застій крові в капілярах НЕМО, на 7-14 день відзначається розвиток периваскулярної набряку з диапедез клітин крові, в 21-30 дня спостерігалося відновлення мікроциркуляції та ультраструктуру клітин ендокринних аденогіпофіза

 
КОЗЛОВА Ю. B.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МОДЕЛЮВАННІ МІОКАРДІАЛЬНИХ ДИСФУНКЦІЙ.

Резюме. Серцева недостатність – одна з головних причин захворюваності та смертності в Україні. Для глибокого дослідження цієї проблеми вивчення етіології та патології серцевої недостатності необхідний у сучасному світі. Це призводить до необхідності розробки нових методів досліджень. На сьогоднішній день для проектування гострих і хронічної серцевої недостатності хірургічних, фармакологічних моделей широко використовуються. Опис найбільш відомих моделей і їх порівняння навів в цій статті.

 
ПУЗИРЕНКО A. M.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АМЛОДИПІНУ, БІСОПРОЛОЛУ ТА ЕЛГАЦИНУ.

Резюме. Встановлено, що у вивчених пар амлодипін-бісопрололу, амлодипін-ellgacin і bisoprolol- ellgacin не спостерігається зрушення піку оптичного поглинання. Аналіз спектрів поглинання розчинів показав, підсумовування значень оптичного поглинання в діапазоні довжин хвиль від 200 до 400 нм з відхиленнями в межах похибки методу.

 
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
АНТОНЕНКО K. B., СОКОЛОВА Л. І.

ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОГО БАСЕЙНУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЙОГО КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКІВ.

Резюме. Знання клінічних особливостей перебігу ішемічної ударів в задній циркуляції (ПК), раннього виявлення несприятливих факторів результатів дозволить покращити результати лікування ішемічних інсультів, прогнозувати клінічні наслідки. 145 пацієнтів були залучені в дослідження з гострою церебральною міокарда PC. Всі пацієнти були госпіталізовані протягом перших 6-24 годин після появи первинних симптомів інсульту. За ступенем відновлення неврологічних функцій в, використовуючи модифіковану шкалу Ренкіна на 21 днів лікування всі пацієнти були розділені на дві групи: 1-ї групи (53 пацієнтів) були несприятливими функціональний результат (3-6 балів) і 2- я група (92 хворих) – сприятливі (0-2 балів). Демографічні базові, фактори ризику для ішемічного інсульту, основний неврологічний дефіцит і динаміку її відновлення, результати лабораторних випробувань були проаналізовані в обох групах в деталях.
Значне поліпшення неврологічного дефіциту у пацієнтів групи 1-го був записаний на 14-й день спостереження за допомогою NIHSS і Б. Hoffenberth ін. ваги, у той час як серед пацієнтів, в 2-ї групи – вже на 7-й день. Фактори, що впливають на, несприятливий функціональний результат хворих з ішемічним інсультом в ПК на 21-й день спостереження, були визначені. Статистично значущої різниці показників в обох групах були знайдені такі фактори, як: тяжкості неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS і Б. Hoffenberth ін. оцінки (р <0,001), ступінь свідомості Шкала коми Глазго (р <0,001), наявність фібриляції передсердь (р = 0,03), кардіоемболічного підтипу інсульту (р = 0,004), наявність транзиторних ішемічних атак в анамнезі (р = 0, 02), об’єднаний ураження різних структур PC (р <0,001).

 
БАСОВ A. B., ВИТОВСКАЯ О. П.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ.

Резюме. Оцінка методом триплекс сканування орбітальних судин проводили на основі аналізу літературних даних, і було визначено роль цього методу в офтальмологічній практиці проточною. Основними достоїнствами і застосування поля методу були викладені.
Ми представляємо загальні рекомендації, що стосуються практичного використання методу сканування триплекс та інтерпретації результатів це з метою, щоб зробити результати більш неупереджений

 
ГОНЧАРЕНКО Г. Б., ДУДЄРІНА Ю. В., ГАЛАГАН B. O., КУЛЬБАЛАЄВА Ш. А., КУРАКОВА B. B.

ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ АНГЕЛЬМАНА У ДІТЕЙ.

Резюме. Група дітей із затримкою розвитку і порушеннями мови є великою і поліетіологічность. Успіх у реабілітації цих дітей залежить від правильного діагнозу, тому важливо, щоб залучити різні експерти, у тому числі генетиків в діагностичному процесі. Angelman синдром (АС) – це розлад розвитку нервової системи, яке характеризується розумової та фізичної затримки, порушення сну, судоми. ЯК викликано видалення або інактивації генів, успадкованих від копії матері хромосоми 15. Це приклад тканеспецифической геномного імпринтингу.
Діагноз був підтверджений AS в чотирьох пробандів (26,7%) з 15 пацієнтів, які були передані для з’ясування (FISH-метод) діагностики. Дель (15) (Q11-Q13) (UBE3A -, PML +) був знайдений.
Послідовні клінічні особливості як і у всіх пробандів: затримки розвитку, функціонально важких, рух або порушення рівноваги, поведінкові єдиності, hypermotoric поведінки, порушення мови. Всі пробандів народилися доношеними. Після 6 місяців, були труднощі з годуванням, діти не краще, було відзначено, відставання в моторному розвитку, до року не було судом (75%).
1. Діти з розумовою відсталістю та психологічної predrechevogo розвитку вимагають, щоб генетичне консультування в установах.
2. Враховуючи присутність специфічних клінічних проявів синдрому Angelman, необхідних для проведення стандартного кариотипирование, інструмент та прийняті клінічні методи обстеження, консультації, фахівці з суміжних дисциплін.
3. Враховуючи, що 60-83% випадків синдрому Angelman рахунків для хромосомної делеції в критичній області хромосоми 15 материнського походження, необхідно провести молекулярно цитогенетичних досліджень, з подальшим генетичного консультування.

 
КУРБАНОВ А. К.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА АХАЛАЗІЇ СТРАВОХОДУ.

Резюме. Діагноз досвід 89 пацієнтів з ахалазія стравоходу у віці від 18 до 80 років представлені. Були 5 пацієнтів з перших етапів захворювань, 18 пацієнтів з другої стадії, 49 хворих з третьою стадією захворювання, 17 пацієнтів з четвертою стадією захворювання. Діагностична тактика стравоходу ахалазія з радіологічним, ендоскопічним, морфологічних методів та експрес рН-метрії оцінюються. Контраст рентгеноскопії стравохід і шлунок може встановити діагноз і стадію стравоходу ахалазія в 100% випадків. Диференціальна діагностика і своєчасне лікування на ранніх стадіях захворювання дає хороші безпосередні та long¬term результати.

 
ЛОБАНОВА І. С.

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ МУЛЬТИФАЗНОГО ВАРІАНТУ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО РОЗСІЯНОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ.

Резюме. Прогноз розвитку багатофазної альтернативи протягом процесі притаманні гострий розсіяний енцефаломієліт (ADEM) є велике клінічне значення, оскільки вона дозволяє своєчасно визначати тактики лікування, а також обсяг відповідних терапевтичних втручань.
Ця робота спрямована на з’ясування прогностичних факторів, що визначають ризик розвитку багатофазної курсу розсіяний енцефаломієліт.
Ми вивчили 101 пацієнтів з діагнозом ADEM, а саме: 28 чоловіків і 73 жінок у віці від 17 до 53 років (середнє значення 31,7 ± 1.01years). Для з’ясування прогностичної значення клініко-параклінічні індексів, відповідних пацієнтів з ОРЕМ, ми оцінили сукупний частина відсутність рецидивів в групі пацієнтів з допомогою методу Каплана-Мейера з оцінки критерію Фішера і за допомогою найбільш важливі клініко-параклінічні даних. Розвиток багатофазних курсу ADEM надійно пов’язані з наступними прогностичних ознак: зміни в неврологічному статусі хворих з ОРЕМ, ступінь інвалідності відповідно до шкали EDSS, а також розмірів демієлінізації фокусується визначається за допомогою МРТ. Критерії сприятливою прогнозування у розвитку захворювання із затримкою появи ADEM рецидивів у вигляді багатофазної звичайно є: панування моторних порушень більш координаційних порушень у неврологічному статусі, слабкому ступені (у масштабі EDSS) інвалідності і малих розмірів ( до 4 мм) демієлінізації фокусів (дані МРТ).
Наш аналіз основних клініко-параклінічні показників, отриманих за допомогою методу Каплана-Мейера вказує достовірність результатів і дозволяє знайти ряд важливих прогностичних критеріїв для появи багатофазних курсу ОРЕМ.

 
РАЗНАТОВСЪКА O. M.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕЯКИХ ЦИТОКІНІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ.

Резюме. Метою даної роботи було вивчення відносини між показниками функції печінки і цитокінів у хворих з хіміо стійким туберкульозом легень. Розклад набір цитокінів залежно від функціонального стану печінки. Показники цитокінового профілю можуть служити ранні маркери пошкодження печінки у хворих з хіміо стійким туберкульозом легень.

 
РАЙ О. B.

ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВЕНЬ УРОКАНІНОВОЇ КИСЛОТИ В ШКІРІ ПРИ ПСОРІАЗІ.

Метою нашого дослідження було визначити рівень та активність уроканіновая кислоти в histidase шкіри виділеннями хворих псоріазом і дослідити вплив УФ-опромінення на рівні цих показників. Матеріали та методи. Забір виділень шкіри, щоб дослідити рівень кислоти і ферментативної активності уроканіновая histidase виконується відповідно до методом, запропонованим в Храмов В.А. (1999). В отриманих зразках виміряних рівнів параметрів досліджуваних в SF-26 методом спектрофотометра Mardashev СР і Буробін В.А. (1963) зі змінами, запропонованими нами.
Результати і обговорення. Пацієнти, які мали рівень уроканіновая кислоти нижче 4 нмоль \ sm.kv. отримав негативну реакцію у визначенні яскравою biodozy. Пацієнт з рівнем більш ніж на 4 нмоль кислоти \ sm.kv. Горбачов був позитивний тест. Таким чином, рівень уроканіновая кислоти впливає на фоточутливість і результати biodozy шкіри хворих на псоріаз, визначення отримані результати. Висновки. Аналіз результатів наших досліджень вказує на рівень важливості уроканіновая кислоти у формуванні фоточутливості шкіри, що дуже важливо звернути увагу на призначення різних видів світлотерапії.

 
ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ
ГУРСКАЯ Т. B., ДАНИЛЕНКО E. A.

ЛОКУС КОНТРОЛЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ.

Резюме. Такі соціально-психологічні характеристики, як життя стані і когнітивно-емоційного ставлення особистості до подій життєвих подій відображаються в особливостях реакції на стресові ситуації і охарактеризувати neuro¬psychological стабільність особистості в цілому, а разом з рівень нейротизму людина визначити, як досвід стресових подій. Спеціальні фактори стрес-стійкості є рівень суб’єктивного контролю, що безпосередньо впливає на здатність людини адаптуватися до різних умов навколишнього середовища і адекватно орієнтуватися в ньому. Наша стаття, що містить дослідження взаємозв’язку між невротизації і типу referentation та емпіричного дослідження в гендерному аспекті.

 
ГУРСКАЯ Т. B., ИВАНОВА О. Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПАЦИЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ В ОНКОКЛИНИКЕ.
Resume. These socio-psychological characteristics of how life state and cognitive-emotional attitude to the events of the individual life events shown in the characteristics reaction to stress and characterize neuro¬psychological stability of the whole person, and at the level neyrotyzmu person to determine how experience stressful events. Special stress resistance factors is the level of subjective control that directly affects the person’s ability to adapt to different environmental conditions and adequately orient in it. Our paper containing study the relationship between neuroticism and type referentation and empirical research in gender aspect.
 
ЗАВГОРОДНЯЯ Е. А., ТЫМЧЕНКО С. Л.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.

Резюме. Встановлено особливості психо-емоційного стану старшій школі аспірантів медичних студентів, що складається у високих темпах агресії, вербальної, зокрема, в hyperthymic акцентуації характеру і зниження емпатії на додаток.

 
ЛАРИН Н. А.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ВНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Резюме: У статті представлені результати експериментального дослідження, спрямовані на вивчення яких було зосереджено на різних ступенів алкогольного сп’яніння. В експерименті були отримані результати показують про підвищення рівня уваги під час невеликої кількості вживання алкоголю, а погіршується протягом великої кількості алкоголю отримання /

 
ПАНАСЮК Ю. В.

ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ НА РОЗВИТОК ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ.

Резюме. Здоров’я людини є складним, гнучка система, яка відбивається психологічні, фізичні, соціальні та духовні рівні, які взаємно узгоджених і функціональних в їх єдності. Хвороба, у свою чергу, піднімає свого роду “сигналу індикації”, що вказує на невідповідність системи, пошкодження окремих її елементів і порушення цілісності. Емоційних процесів в організмі людини може як підвищити продуктивність і дезорганізовані, іноді він робить залежить не стільки від характеру емоцій, а на емоції -. хвилювання, інтенсивності та тривалості емоцій, які людина відчуває Під впливом емоційних факторів стресу з’являються різні психосоматичні захворювання.

 
ПОДОЛЮХ Т. М.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ХВОРОГО З ПСОРІАЗОМ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СУПУТНЬОЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ З ВПЛИВОМ НА ОСОБИСТІСНІ ПОВЕДІНКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Резюме: У статті представлені характеристики психологічного стану пацієнтів з псоріазом, аналізує відносини між псоріазом і наявністю зубного патології, взаємного впливу цих захворювань на формування індивідуальних особливостей особистості. Необхідність комплексного підходу в конструктивному стратегії лікування, стоматологічні та психологічна підтримка була обгрунтована.

 
ТЫМЧЕНКО С. Л., ЗАВГОРОДНЯЯ Е. А.

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ.

Резюме. Дослідження механізмів психологічного захисту в 6 рік студентів-медиків показали, що компенсація і формування реакції були одними з найбільш значущих в той час як переважні види були заперечення і проекція.

 
ЧЕРВИНСЬКА О. М.

ПСИХОСОМАТИКА. ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ. ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД.

Резюме. Таким чином, психосоматика це напрям у медицині та психології, яка вивчає вплив психологічних (в першу чергу) психогенних факторів на виникнення і подальшу динаміку соматичних захворювань. У відповідності з основними постулатами цієї науки, на тлі психосоматичних захворювань є реакція на емоційне переживання, що супроводжується функціональними змінами і патологічними порушеннями в органах. Психосоматика є надзвичайно важливим і потребує подальшого вивчення та впровадження в практику сучасних лікаря-психолога.

 
ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА
АЛЕКСІЙЧУК В. Д.

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДІВ ПЕЧІНКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК СВИНЦЮ.

Дії свинцю наночастинок 10, 30 і 400 нм на склад жирних кислот ліпідів печінки вивчали в дослідах на щурах. Було встановлено, що пацюки, оброблені розчином PbS наночастинки 10 і 30 нм і розчиненого Pb (NO3) 2 з розміром частинок 400 нм протягом 12 тижнів, і що в період після опромінення, і превентивних заходів не здійснюється з суттєві зміни у співвідношеннях жирних кислот в печінці ліпідного складу сталося, а саме: зниження олеїнової FA з 8,0 ± 0,7 до 5,6 ± 0,6 (р <0,05) при впливі призводить наночастинки 10 нм , зниження олеїнової FA з 8,0 ± 0,7 до 5,4 ± 0,6 (р <0,05) при впливі призводить наночастинки 30 нм, і зниження арахідонової FA с до 50,5 ± 1,5 до 46,4 ± 1,5 (р <0,05) і збільшення вмісту пальмітинової FA с до 18,7 ± 1,0 21,2 ± до 1,3 (р <0,05) під впливом розміру часток свинцю 400 нм. Було встановлено, що пацюки під дією частинок свинцю 10, 30 і 400 розміром нм протягом 12 тижнів і мають профілактичні заходи у вигляді thiocetam доповнення не істотно різні зміни в темпах печінки жирних кислот складу в порівнянні з контрольними щурами. Це говорить про те, що профілактичні заходи з thiocetam доповнення сприяють нормалізації ліпідного печінки формули жирних кислот експериментальних щурів.

 
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
ДЕМИДЮК О. О., МАЛІКОВ О. В., ДЗЕВУЛЬСЬКА І. В., КОВАЛЬЧУК О. І.

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНА УНІКАЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИЧА БЕЦА.

Резюме: У статті проливає світло на сторінках багатогранної наукової діяльності професора Володимира Беца – відомого українського вченого, представника Київського анатомії школи. Професор В. Бец зробив значний внесок у розвиток вітчизняної морфології і точно вважати представник світового наукового та освітнього еліти .

 
ДЖУМА К. А.

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК – ШКОЛА МАЙСТЕРНОСТІ І ТВОРЧОСТІ В ДИТЯЧІЙ ХІРУРГІЇ (ДО 65 РІЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ).

Студент дослідницька група на кафедрі дитячої хірургії була заснована в 1946 році після повторного евакуації відділу до Києва. За 65 років науково розділі діяльності учнів його студенти зробили більше 250 презентацій на молодіжних конференціях (у тому числі міжнародних), опубліковано близько 500 наукових робіт (реферати, огляди літератури, оригінальні статті), виграв: золоті медалі і я ступінь дипломи – 35 , срібні медалі та дипломи II ступеня – 61, бронзові медалі та дипломи ступеня III – 43. 17 разів розділ отримав назву “Кращі студенти СРСР” наукового розділу “на з’їзді Республіки Члени секції виграв другий етап на. український конкурс у сфері «Клінічна та фундаментальної медицини», і значні успіхи в науковій діяльності стали лауреатами Національної академії медичних наук України та Асоціації медичних вузів України. Сьогодні студентська науково розділ є потужним клітин талановитої молоді діяльності, цінним елементом у підготовці майбутніх вчених і викладачів, першої школи передового досвіду і творчості в дитячій хірургії.

 
КОРОЛЕНКО В. В.

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ. НА ШЛЯХУ ВІД НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ДО ЛІКАРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Резюме. У статті описуються основні етапи інтеграційних процесів в українській дерматовенерології, відображаючи формування професійної асоціації дермато венерологів і косметологів, а також перспективи для придбання регулюючих функцій медичними властями.

 
МАЛУНОВА Г. Д.

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ” (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕМЕНТІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ГРАМАТИКИ ТА ЛЕКСИКИ).

Резюме. Вплив давньогрецької граматичної системи і лексики ще чітко простежується у всіх країнах Латинської лікарів та середнього медичного термінології. У зв’язку з цим представляється доцільним в ході дослідження “латинський і медичної термінології”, щоб ознайомити студентів медичного, стоматологічного, медико-психології та фармацевтичних факультетів з основами давньогрецького морфології і словника.

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ