№ 4 (76) – 2013

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА 
КОРОЛЕНКО B. B.ґ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В США: АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ, СУТНОСТІ РЕФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ.

Резюме: У статті представлений аналіз ситуації охорони здоров’я в Сполучених Штатах під час його реформування з метою поліпшення доступу до медичної допомоги. Економічні передумови і можливі наслідки реформ, розпочатих урядом Барака Обами переглядаються. В осяжному майбутньому зміни, які можуть відбутися в дерматологічного догляду під впливом реформ показані.

 

 
ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА
ЯКИМІВ Н. Я., КРИВКО Ю. Я., ОНИСЬКО P. M.МІКРОСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙДУЖНО-РОГІВКОВОГО КУТА ОЧНОГО ЯБЛУКА ЩУРІВ В НОРМІ.

Резюме: на експериментальній моделі місцевого термічного опіку ми досліджували реактивні зміни на гіпофізарно-надниркової системи у щурів. У згорілого щури встановлений неспецифічні зміни паренхіми руйнівні і стромальних елементів аденогіпофіза і надниркових залоз. Зміни характеризуються три фази розвитку органної дисфункції: 1-3 днів – мікроциркуляторні розлади і дегенеративні зміни посвяти; 7-14 день – прогресування дегенеративних змін і стабілізації; 21¬30 день – активація регенеративних процесів і гемодинаміки. У патогенезі опікової травми провідне місце має регіональні зміни гемодинаміки. Мікроциркуляції порушення причиною травми ішемічна клітин, розвиток дистрофічних порушень, у критичній гіпоксії викликало некроз тканини.

 

 
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
АНТОНЕНКО O. B., КОМІСАРЕНКО Ю. ІРЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ВІТАМІНУ D3 У ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ НА ТЛІ НЕДОСТАТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТАМІНОМ D3.

Резюме: ця робота описує гістологічну структуру передньої камери ока кута ока щурів в деталях в нормі мікроструктурною рівні, що дає можливість використовувати отримані дані, в якості контролю, в конструкції експериментальної патології в області передньої камери ока кутом на щури.

 
ЖАБОЄДОВ Д. Г., ПАРХОМЕНКО О. Г.КЛІНІЧНИЙ ВПЛИВ СФЕРИЧНОСТІ І АСФЕРИЧНОСТІ ОПТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ НА ЯКІСТЬ ЗОРОВИХ ФУНКЦІЙ.

Резюме. Для того, щоб прояснити значення сферичності і асферічності оптичної конструкції ІОЛ у створенні бачення якості на його імплантації було, проведеного ретроспективного аналізу зорових функцій в 91 випадках, з яких 47 пацієнтів були імплантовані сферичну ІОЛ SA60AT, 44 – і асферичні ІОЛ SN60WF. Пацієнти обох груп отримували високі якісні та зорових функцій, проте в групі пацієнтів зі сферичною ІОЛ індексів аберацій вищого порядку в тому числі аберацій були вище в порівнянні з пацієнтами з асферичної ІОЛ, імплантованою. Було виявлено, що асферична компонент відіграє значну роль у поліпшенні зорових функцій, особливо в умовах низької освітленості в той час як при нормальних умовах відмінності між групами не було виявлено.

 
ЗАГОРОДНИЙ М. І.ВПЛИВ ТІОТРІАЗОЛІНУ НА ГІПЕРТРОФІЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ПРИ СУМІСНОМУ ЗАСТОСУВАННІ З АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Резюме. Використання тіотриазоліну в комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії призводить до більш значного зниження гіпертрофії лівого шлуночка

 
ІВАНІЩЕВА І. А. СВИРИД С. Г.ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ТА МОЛОДОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА МІКОЗ СТУПНІВ.

Summary: An analysis of the results of our research demonstrates in what way the condition of the humoral ланка of the general immunity effects the pathogenesis and clinical course of foot mycosis. Discoordination of ци­токінової activity and імунорегуляторний disorder are the symptoms of the violation of the condition of гуморальна ланка of the general immunity. These pathologies depend on clinical course of the infection and are the sharpest during manifesting allergy which direct us to the development of the complex етіотропичний and pathogenetic methods of mycosis treatment

 
ЛИСЕНКО С. А.ПРОТОЧНА ДНК-ЦИТОМЕТРІЯ В ОЦІНЦІ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНОГО РЕВМАТОЛОГІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНІ.

Резюме. Вивчення вмісту ДНК проточної цитометрії пухлинних клітин 70 хворих на рак легенів була проведена і включені 30 пацієнтів з ревматичним паранеопластического синдрому (PNRs) і 40 – без проявів цього синдрому. Дослідження показало, що пухлини у хворих на рак легені з PNRs в 1,39 рази більше, швидше за все, доведеться анеуплоїдних профіль ДНК на відміну від пухлин подібних хворих на рак легені без PNRs. Hyperdiploid варіант анеуплоїдних профіль ДНК пухлини відбувається в 1,78 рази частіше у хворих з PNRs, ніж в аналогічних пацієнтів без цього синдрому, гіподіплоідних варіанта анеуплоїдних профіль ДНК – відповідно в 2,62 рази рідше. Всі ці зміни свідчать для більш злоякісних пухлин у хворих з цією групою, що також може вказувати на поганий прогноз.

 
ЛИТВИНЕНКО К. О.МЕТАБОЛІТИ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ).

Резюме: У статті представлені сучасні наукові дані про патогенетичних значень метаболітів мікрофлори кишечника в регуляції основних фізіологічних функцій і метаболічних реакцій. Одна з причин, які сприяють розвитку безалкогольного жирової хвороби печінки ендотоксемії пов’язано з дисбактеріозом кишечника

 
МАЛИЙ Д. Ю.,АНТОНЕНКО М. Ю. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА: ВІКОВИЙ АСПЕКТ.

Резюме. Ця стаття являє собою аналіз епідеміологічних досліджень в Україні та в світі з точки зору віку і наступних проблем і недоліків профілактики захворювань пародонту у молодих дорослих.

 
ПОЛЯКОВА С. А., БЕСЕДА Я. В.КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОНАТОРА ОКСИДА АЗОТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ И НАРУШЕНИЯМИ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК.

У статті представлені дослідження з клінічної ефективності лікування знову діагностований туберкульоз легень із застосуванням азотної донора оксиду з метою renoprotection хворих з первинними порушеннями видільної функції нирок. Ми спостерігали 84 хворих з вперше виявленим туберкульозом легень. Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень і порушення ниркової функції видільної, який взяв оксиду азоту донорів наркотики (L-аргінін) порівнювали з групою хворих, які отримали стандартний курс протитуберкульозної терапії. Після першого місяця лікування нормалізація основних клінічних проявів туберкульозу спостерігається в обох групах, але у пацієнтів у групі лікування, який взяв L-аргінін, цей процес був трохи швидше. Зміни у функції нирок, які спостерігалися на самих ранніх стадіях, заснованих на сечовий екскреціїальбуміну мікродози, потрібне застосування радіопротекторів і L-аргінін був обраний як такого нейропротектора. Застосування оксиду азоту донорів і амінокислоти L-аргініну в комплексній терапії знову діагностований туберкульоз легень дозволяє підвищити ефективність протитуберкульозної терапії.

 
РОГОЗА С. В.КЛІНІКО-НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТЕРАЛЬНИХ І МЕДІАЛЬНИХ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ КРОВОВИЛИВІВ.

Резюме. Клінічні та нейровізуалізації параметрів глибокої гіпертонічної внутрішньомозкового крововиливу були проаналізовані в статті. Рухові розлади (контралатеральной геміпарез або геміплегія), сенсорний дефіцит, порушення мови та офтальмологічні ознаки ми частіше спостерігаються у хворих з латеральної і медіальної внутрішньомозкового крововиливу. Клінічні прояви глибокого супратенторіальної внутрішньомозкового крововиливу не завжди відповідають класичної локалізації.

 
ШАНДЮК В. Ю., МЕЛЬНИК В. С., СОКОЛОВА Л. І., САВЧУК О. М.КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАРДІОЕМБОЛІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМИ СИСТЕМИ ФІБРИНОЛІЗУ.

Abstract: This study discusses the clinical features of cardioembolic stroke in patients with impaired fibrinolys system .

As a result of this research, we have found that cardioembolic stroke often occurs from 06.00 to 11.59 h ( 49.1% of patients), accompanied by a reduction of plasma t-PA, is characterized by neurological deficits moderate severity, which indicates the worst level of recovery at 14-th day compared with patients with atherothrombotic stroke (6,3 ± 0,7 points and 2,5 ± 0,6 points for NIHSS, respectively).

 
ЯКУШЕВ А. В., ДОМАНСЬКИЙ Т. М., ШАБЛІЙ В. МКЛІТИННА ТЕРАПІЯ ПРИ УРАЖЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

У цьому огляді ми проаналізували поточний стан клітинної терапії, як нового напрямку в лікуванні серцево-судинних захворювань. На підставі численних досліджень ми показали ефективність трансплантації стовбурових клітин в комплексному лікуванні пацієнтів зі зниженим функції міокарда скорочувальної. Було показано, що для об’єктивної оцінки клінічної ефективності клітинної терапії слід використовувати параметри, які дозволяють оцінити ризик смерті, якість життя, толерантність до фізичного навантаження, динамічні гемодинаміки внутрішньосерцевих і скорочувальної функції міокарда. Огляд містить 19 посилання.

 
ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ
ТРАЧУК Л. Є., БЕРЕЗА Н. В., БОЖУК Б. С.ПРОБЛЕМА КОМПЛАЄНСУ ПРИ ЛІКУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ: КЛІНІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ).

Був представлений огляд поточного літературі, присвяченій актуальній проблемі дотримання антигіпертензивної терапії. Фактори, що впливають на дотримання, методи визначення рівня відповідності були проаналізовані, ключові методи підвищення прихильності до лікування артеріальної гіпертензії були перераховані й описані.

 
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
МАЛІКОВ О. В., ЧЕРКАСОВ В. Г., ДЗЕВУЛЪСЪКА І. В., ГОНЧАРОВ В. Л.АНАТОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В РОБОТАХ ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ.

Резюме: У статті загоряється діяльність Леонардо да Вінчі в області анатомії людини, що він представлений в сучасній літературі в значно меншому ступені, ніж роботи його як художника, математика, знавця теоретичної та прикладної механіки, фізики. Основні відомі анатомічні рукописи Леонардо да Вінчі опубліковані в ряді спеціалізованих видань. Тому є всі необхідні передумови для подальшого наукового аналізу та оцінки його історичну цінність в області анатомії.

 
МОЛОЧЕК А. Ю., ЛУКАШУК В. Д., МИСЮРА A. H.ПРОКОПИЙ НИКИТОВИЧ ГУДЗЕНКО: 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Резюме. Стаття присвячена 100-річчю знаменитого вчителя і провідні доктора Прокопіо Н. Гудзенко. Він один з перших учених, які підняли важливість харчування маленьких дітей, опублікував величезну книгу про туберкульоз, який як і раніше популярні в даний час. Він починав як простий лікар з Melnychyn і отримав один з перших дитячих лікарів країни, тому що PN.Gudzenko мали унікальні, демократичних і творчих ідей науки.

 
ВИЩА МЕДИЧНА ОСВІТА
ПРИСКОКА А. О., СІМОНОВ П. В., ЧЕКМАН І. С.НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ.

Резюме. Значна увага приділяється участі студентів у науковій роботі з фармакології та клінічної фармакології відділу. Історія освіти дослідницької групи і її зона фокусування були узагальнені в статті. Учасники дослідних комісій беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, міжнародних виставках і щороку, беруть участь у письмовому вигляді відгуки. Відділ рекомендує у тому числі студентів-відмінників, які говорять по-англійськи, брати участь у засіданнях дослідницької групи, і мають наукові публікації, у програмі «Старший лаборант». Залучення студентів до наукової роботи заохочує формування мотивації у проведенні наукових досліджень і більш глибокого вивчення фармакології

 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ