№ 4 (84) – 2014

ANTONIUK O.Y. MILESTONES YOUTH OV KORCHAK-CHEPURKIVSKOHO: UNKNOWN PAGES OF THE BIOGRAPHY.

АНТОНЮК О. Я.

ОСНОВНІ ВІХИ МОЛОДОСТІ О.В. КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКОГО: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ.

 
KOVALCHUK O.I., CHERKASOV V.G.CORRECTION HYPEROSMOLAR SOLUTION IN DEGENERATIVE CHANGES IN THE ADENOHYPOPHYSIS IN THERMAL BURNS IN RATS.

КОВАЛЬЧУК О. І., ЧЕРКАСОВ В. Г.

ГІПЕРОСМОЛЯРНІ РОЗЧИНИ В КОРЕКЦІЇ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗМІН В АДЕНОГІПОФІЗІ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ОПІКАХ У ЩУРІВ.

 
OLIYNYK T.M., SAVOSKO S.I., BIBIKOV V.DAMAGE CEREBRAL CORTEX OF THE RAT BRAIN AFTER EXPERIMENTAL INTRACEREBRAL HEMATOMA SIMULATION.

ОЛІЙНИК Т. М., САВОСЬКО С. І., БІБІКОВА В. М.

УШКОДЖЕННЯ КОРИ ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМАТОМИ.

 
SAVOSKO S.I. DOUGAN I.M.ASSESSMENT DEMYELINATION IN EXPERIMENTAL HEMORRHAGIC STROKE IN RATS.

САВОСЬКО С. І. ДОВГАНЬ І. М.

ОЦІНКА ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ У ЩУРІВ.

 
BASAK D. KOMISARENKO Y.I., KONONENKO L.O.CASE PRESENTATION CRANIAL MENINGIOMA ASSOCIATED WITH ACROMEGALY, DIABETES TYPE II AND LABYRINTH TUMORS.

БАСАК Д., КОМІСАРЕНКО Ю. І., КОНОНЕНКО Л. О.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ЧЕРЕПНОЇ МЕНІНГІОМИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З АКРОМЕГАЛІЄЮ, ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ ТА ЛАБІРИНТНОЮ ПУХЛИНОЮ.

 
MARI BEN AMORCHANGES UTERO-PLACENTAL AND FETAL-PLACENTAL BLOOD FLOW AT PREECLAMPSIA VARYING SEVERITY.

МАРИАМ БЕН АМОР

ЗМІНИ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО І ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКІВ ПРИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ.

 
CHERKASOVA E.V., BORISENKO A.V.STRUCTURAL CHANGES EPITHELIUM GUM IN RATS WITH SPONTANEOUS ARTERIAL HYPERTENSION IN TERMS OF ITS PHARMACOTHERAPY.

ЧЕРКАСОВА О. В., БОРИСЕНКО А. В.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ЕПІТЕЛІЮ ЯСЕН У ЩУРІВ ІЗ 
СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ.

 
KOROSTYL M.A.THE SYNDROME OF PERINATAL OUTCOMES FETAL GROWTH RETARDATION.

КОРОСТИЛЬ М. А.

ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРИ СИНДРОМІ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА.

 
RYBACHUK A. RYEZNICHENKO L., DIBKOVA S., T. GEORGIAN,  T. ULBERH Z. MALANCHUK V.PERSPECTIVES OF NANOPARTICLES OF SILVER AND GOLD FOR TREATMENT INFLAMMATORY ZSCHAHVORYUVAN MAXILLOFACIAL AREA.

РИБАЧУК А., РЄЗНІЧЕНКО Л., ДИБКОВА С., ГРУЗІНА Т., УЛЬБЕРГ З., МАЛАНЧУК В.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА І ЗОЛОТА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗЩАХВОРЮВАНЬ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ.

 
TIMOHINA T.A., BYCHKOV N.G.,  HUZHEVSKA N.S.FEATURES HUMORAL IMMUNITY IN PREGNANT WOMEN WITH OR WITHOUT SOME DENTAL PROBLEMS AND IRON DEFICIENCY ANEMIA.

ТІМОХІНА Т. О., БИЧКОВА Н. Г., ГУЖЕВСЬКА Н. С.

ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ НАЯВНІСТЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЮ ДЕЯКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ.

 
ZHEREBAK N.M., MARUSHCHENKO Y.L.FUNCTIONAL STATUS OF ENDOTHELIAL IN PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA.

ЖЕРЕБАК Н. М., МАРУЩЕНКО Ю. Л.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕНДОТЕЛІЮ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ.

 
SHIYAN S.P.RESEARCH OXIDATION HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH CHRONIC POLYPOUS RYNOSYNUYIT.

ШИЯН С. П.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИС
НОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ.

 
MOROZ V.V.,

STELMACH A.I.THE CHOICE OF METHOD OF MINIMALLY
INVASIVE ENDO-BILIARY SURGICAL
TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE
CHOLECYSTITIS AND HIGH OPERATIONAL
AND ANESTHETIC RISKM

МОРОЗ В. В., СТЕЛЬМАХ А. І.

ВИКОРИСТАННЯ МІНІІНВАЗИВНИХ ЕНДОБІЛІАРНИХ ВТРУЧАНЬ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ У ПАЦІЄНТІВ З ВИСОКИМ ОПЕРАТИВНО-АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ.

 
SHANDYUK V.Y., MELNIK V.S., SOKOLOV L.I., SAVCHUK A.M.FEATURES AND OF ISCHEMIC STROKE DURING TREATMENT WITH HEPARINOIDS PENTOSAN POLYSULPHATE POLISULFATU.

ШАНДЮК В. Ю., МЕЛЬНИК В. С., СОКОЛОВА Л. І., САВЧУК О. М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА ФОНІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАРИНОЇДУ ПЕНТОСАНУ ПОЛІСУЛЬФАТУ.

 
BOZHUK O.A.STUDY OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT PHYSIOLOGICAL PREGNANCY.

БОЖУК О. А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ.

 
HAIDUK K.S., DYACHENKO V.Y., CHECKMAN I.S.NANOALYUMINIY: PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL PROPERTIES.

ГАЙДУК К. С., ДЯЧЕНКО В. Ю., ЧЕКМАН І. С.

НАНОАЛЮМІНІЙ: ФАРМАКОЛОГІЧНІ ТА ТОКСИКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.

 
SAHAND I.V.DRUGS AND GERMANIUM USE IN MEDICINE.

САХАНДА І. В.

ПРЕПАРАТИ ГЕРМАНІЮ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ.

 
HANZYUK J.A., KALIBABCHUK V.A., KOSTYRKO O.A., TYMOSHCHUK O.B., KRAJEWSKI J.A.PROVISION OF MEDICAL DEVICES TEXTILE MATERIALS SUSTAINABLE ANTISTATIC EFFECT.

ГАНЗЮК Х. А., КАЛІБАБЧУК В. О., КОСТИРКО О. О., ТИМОЩУК О. Б., КРАЄВСЬКА Я. А.

НАДАННЯ ТЕКСТИЛЬНИМ МАТЕРІАЛАМ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОГО АНТИСТАТИЧНОГО ЕФЕКТУ.

 
KONDAUROVA A.Y.MODERN VZHLYADЫ ON STRUCTURAL ORGANIZATION FUNKTSYONALNUYU SLYZYSTOY SHELL STOMACH.

КОНДАУРОВА А. Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н
А СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА.

 
NETYAZHENKO N.V.DIFFERENCES CORONARY HEART DISEASE IN WOMEN AND MEN.

НЕТЯЖЕНКО Н. В.

ВІДМІННОСТІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ.

 
KOVALCHUK O.L.STATUS INTERFERON IN ASSESSING IMMUNE REACTIONS CHILD.

КОВАЛЬЧУК О. Л.

ІНТЕРФЕРОНОВИЙ СТАТУС В ОЦІНЦІ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ДИТИНИ .

 
SHEVTSOVA T.INJURY NEWBORNS.

ШЕВЦОВА Т. І.

ТРАВМА НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ.

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ