Special – № 1 (85) – 2015

image description

Спец № 1 (85)_2015

АСОЯН I.M., ГОДЛЕВСЬКА ОМ.СТРУКТУРНО-ФУНКЦЮНАЛЬНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДА  ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА  РОЛЬ ДИСИНХРОН  СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ    СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ КОМОРБІДНОЮ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ1
ЄВСЕЕВ А.В.ПРОТОКОВИЙ РАК  ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ: ПАТОМОРФОЛОГТЧНТ, ГІСТОХІМІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСМОПЛАСТИЧНОЇ  СТРОМИ
ЗАДАЯ О.А., ДУДАР Л.В., ГОНЧАРЕНКО Л.І.СИНДРОМ ПРОЛАПСУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНУ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ: ЧИ МОЖНА ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ?
ЗРЕЛЫХ Л.В.ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МЕТАСТАЗОВ В КОСТИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КОНДАУРОВА А.Ю.СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫСЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
КЛИМЧУК В.В., БОГДАНОВА Т.А.ДО 125-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ПЕРШОЇ В УКРАЇНІ КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ
КОВАЛЬ І.В., ЛАСТОВЕЦЬКА В.В.БІЛОГТЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТНОЇ ДЕПРЕСІІ ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇЇ ВІД ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВОГНИЩА  ІНСУЛЬТУ
КРИВЕШКО А.С., КУРИК О.Г., ЯКОВЕНКО В.О., БАЗДИРЕВВ.В.МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН ТРАВНОГО ТРАКТУ (ОГЛЯД  ЛІТЕРАТУРИ I ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
 КУЛЕШ О.В.УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТТ ПЕРЕБТГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С НА ФОНІ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
ЛИТВИНЕНКО Д.В., СЛИЧКО M.I., ЛЕВИЦЬКИЙ С.А.ТИМОМЕГАЛТЯ У ДІТЕЙ: РАПТОВА СМЕРТЬ НОВОНАРОДЖЕННИХ ТА СИНДРОМ ПЛАТТЕРА ЯК МАРКЕРИ ТРАНЗИТОРНОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ, СУЧАСНІ ПіДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ОВДІЙ. О., ДУДАРЛ.В., ГОНЧАРЕНКО Л.І.СТРУКТУРИ І ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
РОМАШКА С.В.УСТАЛОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ И ИХ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
САЗОНОВА С. О.ВПЛИВ ЯКОСТІ ХАРЧУВАННЯ НА СТАН ШКіРИ СТУДЕНТВ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТЕЛЕКІ Я.М.ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ХРОНІЧНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
ЧИЖИК К.О.МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ  ГІПОКАМПУ ЩУРІВ УНАСЛІДОК ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ
ЧИМПОИ К.А., КОВАЛЕНКО С.В., ПАТРАТИИ М.В., БОБЫКМ.В., СИРОТА К.А., НЕМИШ И.Л.ОСОБЕННОСТИ ДИСБАЛАНСА ФАКТОРОВ РОСТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ, БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
ШАПОВАЛОВ В. С.РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТЕОАРТРОЗА
ЩЕРБАНЬ О.1., МОХОРТ Г.А.ОЦ1НКА ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ З МЕНІНІНГОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ ЗА УЗАГАЛЬНЮЮЧИМ КРИТЕРІЄМ

 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ