EDITORIAL BOARD / РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Відомості про членів редколегії журналу

«Український науково-медичний молодіжний журнал»

 

Голова редакційної колегії
Амосова Катерина Миколаївна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця ректор доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України,  професор
Заступники голови редакційної колегії
Цехмістер Ярослав Володимирович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця перший проректор

з науково-педагогічної роботи

доктор педагогічних наук член-кореспондент  НАПН України,  професор
Черенько

Тетяна Макарівна   

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця проректор з наукової роботи доктор

медичних

наук

професор

 

 

Редакційна колегія
Антоненко

Марина

Юріївна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри стоматології доктор

медичних

наук

професор
Бардов

Василь Гаврилович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  гігієни та екології доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України, професор
Бичкова

Ніна

Григорівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця головний науковий співробітник лабораторії імунології доктор біологічних

наук

професор
Боднар

Петро Миколайович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  ендокринології доктор

медичних

наук

професор
Божук

Богдан Степанович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця доцент кафедри загальної і медичної психології та педагогіки кандидат медичних

наук

доцент
Борисенко Анатолій Васильович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри терапевтичної стоматології доктор

медичних

наук

професор
Булах

Ірина

Євгенівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання доктор педагогічних наук професор
Бур’янов Олександр Анатолійович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри травматології та ортопедії доктор

медичних

наук

професор
Бутенко Геннадій Михайлович ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини
НАМН України”
директор доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАН України, академік

НАМН України, професор

Васильєва

Ірина

Василівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  філософії та соціології доктор філософських наук професор
Вельчинська Олена

Василівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії доктор фармацевтичних наук професор
Венцківський Борис Михайлович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України, професор
Вітовська

Оксана

Петрівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри офтальмології доктор

медичних

наук

професор
Волков Костянтин Степанович Тернопільський державний медичний університету імені І.Я. Горбачевського завідувач кафедри гістології та ембріології доктор

біологічних

наук

професор
Володій

Максим Олександрович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця асистент кафедри гігієни праці і професійних хвороб кандидат медичних

наук

доцент
Волосовець Олександр Петрович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  педіатрії №2 доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України, професор
Волох

Дмитро Степанович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри організації та економіки фармації доктор фармацевтичних наук професор
Голубовська Ольга Анатоліївна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  інфекційних хвороб доктор

медичних

наук

професор
Грузєва

Тетяна Степанівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри охорони здоров’я та соціальної медицини доктор

медичних

наук

професор
Давтян

Лена

Левонівна

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації доктор фармацевтичних наук професор
Дронов

Олексій

Іванович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри загальної хірургії №1 доктор

медичних

наук

професор
Дубров

Сергій  Олександрович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії доктор

медичних

наук

професор

Захараш Михайло Петрович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри хірургії №1 доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України, професор
Іоффе

Олександр Юлійович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  загальної хірургії №2 доктор

медичних

наук

професор
Карвацький

Ігор Миколайович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач

кафедри  фізіології

кандидат медичних

наук

доцент
Колеснікова Ірина

Павлівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  епідеміології доктор

медичних

наук

професор
Короленко Володимир Васильович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  доцент кафедри

дерматології та       венерології

кандидат медичних

наук

доцент
 

Крамарьов Сергій Олександрович

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач  кафедри дитячих інфекційних хвороб доктор

медичних

наук

професор
Кремень

Василь Григорович

Національна академія педагогічних наук України президент доктор філософських наук академік

НАН та НАПН України, професор

Косяченко Костянтин Леонідович Громадська організація «Спілка працівників фармації» голова доктор фармацевтичних наук професор
Копчак

Андрій

Володимирович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця начальник науково-дослідної

частини

доктор

медичних

наук

професор
Лазоришинець Василь Васильович ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України” директор доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України,  професор
Линовицька Олеся

Вікторівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи доктор філософських наук професор
Майданник Віталій Григорович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри педіатрії №4 доктор

медичних

наук

академік

НАМН України, професор

Максименко

Сергій Дмитрович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  загальної і медичної психології та педагогіки доктор психологічних наук академік НАПН України, професор
Маланчук Владислав Олександрович

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України,  професор
Мельник Володимир Степанович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця декан медичного факультету № 1, доцент кафедри неврології доктор

медичних

наук

доцент
Мєдведєв

Володимир Вікторович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця доцент кафедри нейрохірургії кандидат медичних

наук

доцент
Михайличенко Борис Валентинович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  судової медицини та медичного права доктор

медичних

наук

професор
Міхньов Володимир Анатолійович Національна академія медичних наук України головний учений секретар доктор

медичних

наук

член-кореспондент   НАМН України,  професор
Мішалов Володимир Григорович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач

кафедри

хірургії №4

 

 

 

 

 

доктор

медичних

наук

професор
Мороз

Василь Максимович

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова ректор доктор

медичних

наук

академік

НАМН України,  професор,

Герой України

Натрус

Лариса Валентинівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця директор

Науково-дослідного Інституту експериментальної та клінічної медицини

доктор

медичних

наук

професор
Науменко

Олександр Миколайович

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти доктор

медичних

наук

професор
Неспрядько Валерій Петрович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця декан стоматологічного факультету доктор

медичних

наук

професор
Нетяженко Василь Захарович

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 доктор

медичних

наук

член-кореспондент   НАМН України,  професор
Ніженкoвська Ірина Володимирівна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії доктор

медичних

наук

професор
Омельчук

Сергій Тихонович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця директор

Інституту гігієни та екології

доктор

медичних

наук

професор
Парій

Валентин Дмитрович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я доктор

медичних

наук

професор
Петренко

Василь

Іванович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач  кафедри фтизіатрії та пульмонології доктор

медичних

наук

професор
Попович

Валерій Павлович

ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ»» головний технолог доктор фармацевтичних наук доцент
Редькіна

Ольга Анатоліївна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця доцент кафедри україністики кандидат історичних

наук

доцент
Розенфельд

Леонід  Георгійович

ДУ “Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України” заступник директора доктор

медичних

наук

член-кореспондент   НАН України та академік

НАМН України,   професор

Романенко

Олександр Васильович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри біології доктор

біологічних

наук

член-кореспондент   НАН України, професор

 

Савчук

Олексій Миколайович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

професор кафедри біохімії ННЦ “Інститут біології” доктор біологічних

наук

старший науковий співробітник
Сарафинюк Лариса Анатоліївна Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова завідувач кафедри фізичного виховання, лікувальної фізкультури доктор біологічних

наук

професор
Свінціцький Анатолій Станіславович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 доктор

медичних

наук

професор
Сергієнко Володимир Петрович Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

 Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії доктор педагогічних наук професор
Скрипник

Рімма

Леонідівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор  кафедри офтальмології доктор

медичних

наук

професор
Соколова

Лариса

Іванівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  неврології доктор

медичних

наук

професор
Сокуренко Людмила Михайлівна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор  кафедри гістології та ембріології доктор

медичних

наук

професор
Староста Володимир Іванович Ужгородський національний університет професор кафедри педагогіки та психології доктор педагогічних наук професор
Степаненко Віктор

Іванович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри дерматології та венерології доктор

медичних

наук

професор
Стеченко

Олена Володимирівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця проректор з науково-педагогічної роботи кандидат хімічних

наук

доцент
Стеченко Людмила Олександрівна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри гістології та ембріології доктор біологічних

наук

професор
Стучинська Наталя Василівна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри  медичної і біологічної фізики доктор

педагогічних

наук

професор
Сусь

Богдан Арсентійович

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації професор кафедри підготовки підрозділів і частин спеціального призначення доктор педагогічних наук професор
Сятиня

Михайло Лукович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця  

завідувач кафедри організації та економіки фармації

 

доктор фармацевтичних наук професор
Тарасюк

Тетяна

Василівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця асистент кафедри загальної хірургії №2 кандидат медичних

наук

Ткаченко

Михайло Миколайович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини доктор

медичних

наук

професор
Тяжка Олександра Василівна Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця

завідувач кафедри педіатрії №1 доктор

медичних

наук

професор
Фомiн

Петро Дмитрович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  хірургії №3 доктор

медичних

наук

академік НАН та НАМН України, професор
Хайтович
Микола Валентинович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри   клінічної фармакології та клінічної фармації доктор

медичних

наук

професор
Хоменко

Лариса Олександрівна

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри

дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

доктор

медичних

наук

професор
Цимбалюк Віталій

Іванович

Національна академія медичних наук України президент доктор

медичних

наук

академік

НАМН України,   професор

Цуркан Олександр Олександрович ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України” завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів доктор фармацевтичних наук професор
Чазов

Євгеній

Іванович

Російський кардіологічний науково-виробний комплекс, РФ директор доктор

медичних

наук

академік РАМН, професор,

Лауреат Нобелівської Премії

Чайковський Юрій

Богданович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри  гістології та ембріології доктор

медичних

наук

член-кореспондент  НАМН України, професор
Чалий

Олександр Васильович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри медичної і біологічної фізики доктор фізико-математичних наук член-кореспондент   НАПН України, професор
Чекман

Іван

Сергійович

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри фармакології доктор

медичних

наук

член-кореспондент   НАН та НАМН України, професор
Шебень Володимир Університет м.Пряшев,

Словаччина

Завідувач кафедри фізики, інформатики, математики

 

РhD в галузі педагогіки професор
Черкасов

Віктор Гаврилович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри анатомії людини доктор

медичних

наук

професор
Чешук

Валерій Євгенович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця професор кафедри онкології доктор

медичних

наук

професор
Широбоков Володимир Павлович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач  кафедри мікробіології, вірусології та імунології доктор

медичних

наук

академік НАН та НАМН України, професор
Яворовський Олександр Петрович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб доктор

медичних

наук

член-кореспондент   НАМН України, професор
Яременко

Олег

Борисович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету доктор

медичних

наук

професор
Janusz

Kowalski

Центральна медична  клініка МВС Польщі,  Варшава, Польща професор  департаменту ортопедичної хірургії та опорно-рухового апарату доктор

медичних

наук

професор
Joanna Chorostowska-Wynimko Інститут туберкульозу та легеневих захворювань у Варшаві, Польща заступник директора доктор

медичних

наук

професор
Lotti

Torello

Університет Гульєльмо Марконі, Рим, Італія завідувач кафедри дерматології та венерології доктор

медичних

наук

професор
Nikolai

Tsankov

Медичний університет Софії, Болгарія завідувач кафедри дерматології та фенерології доктор

медичних

наук

професор
Robert A.

Freitas Jr.

Інститут молекулярного виробництва в Пало-Альто, Каліфорнія, США провідний спеціаліст доктор юридичних

наук

професор

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ