INDEXING / ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ

LOGO+ISSN

Indexing / Індексація

   
400dpiLogo1

Citefactor – це сервіс, який надає доступ до якісного управлінням журналів відкритого доступу. Каталог індексації журналу прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідну систему контролю якості. Citefactor is a service that provides access to quality controlled Open Access Journals. The Directory indexing of journal aims to be comprehensive and cover all open access scientific and scholarly journals that use an appropriate quality control system.
cosmos_logo_big

 

Cosmos Foundation був заснований відомими вченими. Група 100 вчених з різних країн з різних дисциплін створили Cosmos (2010) з конкретною метою надання якісної інформації для дослідників. Cosmos Foundation was founded by renowned scientists. A group of 100 scientist from various countries in different disciplines are started Cosmos (2010) with specific objective of providing quality information to the researcher.
ESJIndex_logo

 

Eurasian Scientific Journal Index об’єднує у своїй базі даних найбільш важливі наукові журналі в Європі і Азії, які публікують найбільш авторитетні і значущі дослідження. ESJI unites in its database the most important scientific journals in Europe and Asia, which publishes the most authoritative and relevant research.
LOGO (1)

General Impact Factor забезпечує якісне і кількісне ранжування журналу. Оцінка здійснюється з урахуванням таких факторів, як експертна оцінка оригінальності, наукове якість статті, якість технічного редагування, регулярність виходу та ін. General Impact Factor є показником, що відображає середню кількість цитування статей, опублікованих у журналі Provides quantitative and qualitative ranking, evaluating the journals for evaluation and excellence. This factor is used for evaluating the prestige of journals. The evaluation is carried out by considering the factors like peer review originality, scientific quality, technical editing quality, editorial quality and regularity and other factors. IF 3.0544

Google_Scholar_logo

Google Scholar доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Freely accessible web search engine that indexes the full text or metadata of scholarly literature across an array of publishing formats and disciplines. the Google Scholar index includes most peer-reviewed online journals of Europe and America’s largest scholarly publishers Index: 6
images

Index Copernicus International – міжнародна, спеціалізована наукометрична база даних для просування наукових досягнень, а також підтримку національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і наукових організацій International, specialized database for promoting scientific achievements, as well as supporting national and international collaboration between scientists, publishers of scientific journals and scientific entities. ICV 2014: 64.98
infobaseindex

InfoBase Index – багатофункціональна база даних, що охоплює наукову літературу з усього світу. Основною метою InfoBase Index є індексування статей. База даних зростає з кожним днем. Результатом є вичерпна база даних, що допомагає дослідникам підібрати відповідне видання. InfoBase Index спрямована на підвищення наочності наукових журналів відкритого доступу Comprehensive, multi-database, covering scientific literature from around the world. The main purpose of InfoBase Index is indexing articles. The database is growing every day. The result is a comprehensive database that helps researchers to choose the appropriate edition. InfoBase Index aims to increase visibility of open access journals Index: 3.3
I2OR_Logo

International Institute of Organized Research створений з метою сприяння в різних областях, пов’язаних з освітою та науковими дослідження, щоб зробити їх доступним і більш організованим. International Institute of Organized Research (I2OR) has been established to promote various domains related to Education and Research around the globe to make it easily accessible and  more organized.
oaji

Open Academic Journals Index – база даних наукових журналів відкритого доступу. Засновник – International Network Center for Fundamental and Applied Research. Мета даної бази полягає в складанні міжнародної платформи для індексації у відкритому доступі наукових журналів. Вatabase of scholarly open access journals. Founder – International Network Center for Fundamental and Applied Research. The purpose of this database is drawing up an international platform for indexing in open access journals.  CGIJ OAJI (Current Global Index of the Journal): 0.101
logo

ResearchBib – академічна база даних, яка індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів та науково-дослідних конференцій. ResearchBib є найбільшою базою даних журналів, які вільно доступні в Інтернеті, що включає в себе опису журналів більш ніж 5400 видавців This academic database that indexes and provides open access to peer-reviewed journals, full-text documents and research conferences. ResearchBib is the largest database of magazines that are freely available online, including a description of more than 5,400 journals publishers  3.054 / 2014
11111

Science Index (eLibrary) – міжнародна бібліографічна база даних наукових публікацій для отримання даних про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ International bibliographic database of scientific publications to obtain data on publications and citations of articles from the RSCI database  Импакт-фактор РИНЦ 2015:    0,005
Sis-Logo-300x94

Scientific Indexing Services – міжнародна наукометрична база даних котра фокусується на цитуванні, індексації, аналізі цитованості, і підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінювання престижу журналів International scientometric database which focuses on citation indexing, citation analysis, and supports database covering thousands of scientific journals. SIS provides a quantitative and qualitative assessment of the rating and categorization of journals for academic analysis and best practices. This factor is used to evaluate the prestige journals
logo-ulrichsweb

Ulrich’s Periodicals Directory – база даних  американського видавництва Bowker, є найбільшою базою даних, що описує світовий потік періодичних видань по всіх тематичних напрямках Database  of Bowker publisher (US), it is the largest database that describes the world flow of periodicals in all thematic areas
Find in a library with WorldCat

WorldCat OCLC – найбільша у світі бібліографічна база даних, що налічує понад 240 млн записів про всі види творів 470 мовами світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 000 бібліотек з 171 країни світу в рамках організації OCLC. WorldCat is the world’s largest network of library content and services. WorldCat libraries are dedicated to providing access to their resources on the Web, where most people start their search for information.
 
   Bibliometryka Ukrainian Science
 

 

Share Button
УНММЖ / usmyj@nmu.ua / USMYJ